Status projekta: ODG postrojenje Termoelektrane „Nikola Tesla A“ Obrenovac, Srbija
16
нов
Energetska rešenja Projektni menadžment

Status projekta: ODG postrojenje Termoelektrane „Nikola Tesla A“ Obrenovac, Srbija

 

➡️ Postavljanje FRP cevovoda i pumpne stanice recirkulacionog sistema dobro napreduju.

➡️ Oblaganje rezervoara gumom i dimovodni kanali na C1 takođe teku, svih sedamnaest segmenata mokrog dimnjaka na apsorberu C1, uspešno je ugrađeno.

Activ od 2019. godine, radi na velikom i važnom projektu sa Mitsubishi Power, Japan.

Ovaj projekat predstavlja značajan doprinos životnoj sredini Srbije. Zahvaljujući ODG sistemu emisija sumpor dioksida i čestica će u budućnosti biti umanjena 9 puta, sa oko 74000 tona godišnje na 7800.

Pogledajte najnovije slike sa terena: