Uspešni zajedno

Bez obzira da li se radi o rešenjima za
energetiku ili brodogradnju
– ostvarujemo složene projekte bilo koje veličine.

 

Naši partneri

Danas sarađujemo na projektima koji će biti važni sutra.

ATB SEVER d.o.o.
Srbija
Bemija d.o.o.
Slovenija
DECO d.o.o.
Srbija
Đuro Đaković TEP d. o. o.
Hrvatska
EcoTrade
Kosovo
ECUBES tehnologije d.o.o.
Slovenija
Elektroprivreda Republike Srpske
BiH RS
Elektroprivreda Srbije
Srbija
Energotehnika Južna Bačka d.o.o.
Srbija
ERC Technik GmbH
Nemačka
Feromont Inženjering d.o.o.
Srbija
Gorenje GSI, d.o.o.
Slovenija
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Slovenija
Hrvatska Elektroprivreda d.d.
Hrvatska
Institut Mihajlo Pupin
Srbija
Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Srbija
Integral-Montage Anlagen- und Rohrtechnik Gesellschaft m.b.H.
Austrija
Interenergo d.o.o.
Slovenija
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Slovenija
JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.
BiH
Kelag AG
Austrija

Naši klijenti, partneri i projekti ukratko.