Reference

Zadovoljni kupci
su osnov našeg uspeha

Naše reference

Ponosni smo na naše uspešne, konstruktivne odnose sa kupcima

Naši klijenti su, na primer, elektrana TENT Obrenovac (Srbija), elektrana Ugljevik (Bosna i Hercegovina), postrojenja za spaljivanje otpada u Bambergu (Nemačka) i Parizu (Francuska) te brojna brodogradilišta u Hrvatskoj. Primere naših vrednih projekata možete pronaći ovde!

  • Sve
  • Elektrane
  • Postrojenje za spaljivanje otpada
  • Rešenja u brodogradnji
  • Drugo
Postrojenje za spaljivanje otpada

Holandija, postrojenje za spaljivanje otpada Roosendaal, isporuka sistema za čišćenje kotla.

Postrojenje za spaljivanje otpada

Francuska, postrojenje za spaljivanje otpada Paris, isporuka sistema za čišćenje kotla.

Elektrane

Bosna i Hercegovina, termoelektrana Tuzla, 800 MW, isporuka rezervnih delova, uključujući revizije, instalaciju, projektovanje, rukovanje i puštanje u pogon.

Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, elektrana Ugljevik, 300 MW, projektni menadžment i praćenje gradilišta kod izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova (FGD).
Elektrane

Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, elektrana Ugljevik, 300 MW, projektni menadžment i praćenje gradilišta kod izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova (FGD).

Elektrane

Srbija, termoelektrana Novi Sad, 160 MW, isporuka rezervnih delova, uključujući revizije, instalaciju, projektovanje, rukovanje i puštanje u pogon.

Elektrane

Bosna i Hercegovina, elektrana Gacko, 275 MW, isporuka rezervnih delova za elektranu.

Postrojenje za spaljivanje otpada

Francuska, postrojenje za spaljivanje otpada Bénesse-Maremne (Waste-To-Energy Plant), isporuka sistema za čišćenje kotla.

Hrvatska, brodogradilište Brodotrogir, Trogir, isporuka rezervnih delova za brodogradnju.
Rešenja u brodogradnji

Hrvatska, brodogradilište Brodotrogir, Trogir, isporuka rezervnih delova za brodogradnju.

Slovenija, termoelektrana Toplarna Ljubljana, 315 MW, isporuka rezervnih delova, uključujući revizije, instalaciju, projektovanje, rukovanje i puštanje u pogon.
Elektrane

Slovenija, termoelektrana Toplarna Ljubljana, 315 MW, isporuka rezervnih delova, uključujući revizije, instalaciju, projektovanje, rukovanje i puštanje u pogon.

Hrvatska, brodogradilište Uljanik Pula, isporuka komponenata za brodove uključujući projektovanje i puštanje u pogon.
Rešenja u brodogradnji

Hrvatska, brodogradilište Uljanik Pula, isporuka komponenata za brodove uključujući projektovanje i puštanje u pogon.

Postrojenje za spaljivanje otpada

Norveška, postrojenje za spaljivanje otpada Bergen, isporuka sistema za čišćenje kotla.

Slovenija, elektrana Šoštanj, 775 MW, isporuka rezervnih delova, uključujući revizije, projektovanje, instalaciju, rukovanje i puštanje u pogon.
Elektrane

Slovenija, elektrana Šoštanj, 775 MW, isporuka rezervnih delova, uključujući revizije, projektovanje, instalaciju, rukovanje i puštanje u pogon.

Postrojenje za spaljivanje otpada

Nemačka, postrojenje za spaljivanje otpada Bamberg linija 1, 2 i 3, isporuka sistema za čišćenje kotla.

Srbija, elektrana Kostolac B1 + B2, 700 MW TE, modernizacija mlinova i revizija.
Elektrane

Srbija, elektrana Kostolac B1 + B2, 700 MW TE, modernizacija mlinova i revizija.

Elektrane

Hrvatska, termoelektrana na drva Virovitica, 450 kWel, isporuka motora.

Elektrane

Hrvatska, elektrana-toplana ELTO Zagreb, isporuka rezervnih delova, uključujući revizije, instalaciju, projektovanje, rukovanje i puštanje u pogon.

Drugo

Srbija, Beoland, Hidrotehnika-Hidroenergetika Beograd i Ferbild Beograd, isporuka i projektna potpora prve tunelske bušilice zajedno sa firmom Wirth Beograd.

Srbija, elektrana „Nikola Tesla A + B“ Obrenovac, 1400 MW, isporuka rezervnih delova, uključujući revizije, instalaciju, projektovanje, sanaciju mlinova i ugradnju NOx plamenika da bi se smanjila emisija NOx, rukovanje i puštanje u pogon
Elektrane

Srbija, elektrana „Nikola Tesla A + B“ Obrenovac, 1400 MW, isporuka rezervnih delova, uključujući revizije, instalaciju, projektovanje, sanaciju mlinova i ugradnju NOx plamenika da bi se smanjila emisija NOx, rukovanje i puštanje u pogon.

Elektrane

Bosna i Hercegovina, elektrana Tuzla, 200 MW, isporuka EUvis-a za nadzor rešetke, instalacija, projektovanje, rukovanje i puštanje u pogon.

Postrojenje za spaljivanje otpada

Luksemburg, postrojenje za spaljivanje otpada Leudelange, isporuka sistema za čišćenje kotla.

Kosovo, elektrana Kosovo B1 + B2, 640 MW, isporuka rezervnih delova, uključujući revizije, instalaciju, projektovanje, sanaciju kotla, isporuka električne i upravljačke tehnologije, rukovanje i puštanje u pogon.
Elektrane

Kosovo, elektrana Kosovo B1 + B2, 640 MW, isporuka rezervnih delova, uključujući revizije, instalaciju, projektovanje, sanaciju kotla, isporuka električne i upravljačke tehnologije, rukovanje i puštanje u pogon.

Postrojenje za spaljivanje otpada

Velika Britanija, postrojenje za spaljivanje otpada Severnside, Bristol (Waste-To-Energy Plant), isporuka sistema za čišćenje kotla.

Elektrane

Hrvatska, termoelektrana na drva Daruvar, 765 kWth, isporuka motora.

Elektrane

Hrvatska, termoelektrana Plomin, 320 MW, isporuka rezervnih delova, uključujući revizije, instalaciju, projektovanje, rukovanje i puštanje u pogon.

Elektrane

Bosna i Hercegovina, elektrana Kakanj, 650 MW, projektovanje i isporuka rezervnih delova za elektranu.

Elektrane

Slovenija, termoelektrana Trbovlje, 125 MW, isporuka rezervnih delova, uključujući revizije, instalaciju, projektovanje, rukovanje i puštanje u pogon.

Elektrane

Škotska / UK, Mitsui Babcock, zajednička revizija i održavanje elektrana na Kosovu, u Srbiji i Hrvatskoj.

Srbija, elektrana „Nikola Tesla A“ Obrenovac, 1300 MW, projektni menadžment i praćenje gradilišta kod izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova (FGD).
Elektrane

Srbija, elektrana „Nikola Tesla A“ Obrenovac, 1300 MW, projektni menadžment i praćenje gradilišta kod izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova (FGD).

Elektrane

Srbija, elektrana Svilajnac Morava, 125 MW, isporuka komponenata za elektranu.

Velika Britanija, postrojenje za spaljivanje otpada Riverside, London (Waste-To-Energy Plant), isporuka sistema za čišćenje kotla.
Postrojenje za spaljivanje otpada

Velika Britanija, postrojenje za spaljivanje otpada Riverside, London (Waste-To-Energy Plant), isporuka sistema za čišćenje kotla.

Postrojenje za spaljivanje otpada

Nemačka, postrojenje za spaljivanje otpada Staßfurt, isporuka sistema za čišćenje kotla.

Elektrane

Crna Gora, elektrana Plevlja, 275 MW, isporuka komponenata za elektranu.

Postrojenje za spaljivanje otpada

Velika Britanija, postrojenje za spaljivanje otpada Ferrybridge II (Waste-To-Energy Plant), isporuka sistema za čišćenje kotla.

Postrojenje za spaljivanje otpada

Belgija, postrojenje za spaljivanje otpada Intradel, Herstal, isporuka sistema za čišćenje kotla.

Postrojenje za spaljivanje otpada

Nemačka, postrojenje za spaljivanje otpada Erfurt, isporuka sistema za čišćenje kotla.

Postrojenje za spaljivanje otpada

Irska, postrojenje za spaljivanje otpada Dublin (Waste-To-Energy Plant), isporuka sistema za čišćenje kotla.

Pogledajte naše globalno prisustvo sa naglaskom
na jugoistočnu Evropu!