Seminar institucije JCOAL u Srbiji u znaku ekoloških tehnologija
20
феб
Seminar institucije JCOAL u Srbiji u znaku ekoloških tehnologija
Energetska rešenja

Seminar institucije JCOAL u Srbiji u znaku ekoloških tehnologija

Ugalj je važan izvor energije u Srbiji i osnov stabilnog snabdevanja električnom energijom. Međutim, Srbija spada u zemlje koje su svesne da korišćenje uglja bez odgovarajućih mera i tehnologija ima nedostatke koji se odražavaju na životnu sredinu. U tom smislu je institucija Japan Coal Energy Center (JCOAL – Japanski centar za energiju uglja) 20. februara 2018. organizovala tehnološki seminar u Sava Centru u Beogradu. Opširan program seminara je obradio teme kao što su energetska politika, Propis o merama za sprečavanje zagađivanja vazduha za termoelektrane i tehnologije za očuvanje životne sredine. ACTIV nije samo učestvovao u manifestaciji, već je pružio i efikasnu pomoć JCOAL-u u organizaciji. JCOAL je institucija koju je japanska vlada angažovala kao posrednika između vlade, javnog sektora i privatnih aktera za razvoj i uvođenje visokoefikasnih i čistih tehnologija uglja (CCT), da bi se u budućnosti obezbedilo snabdevanje energijom.