Napredak montažnih radova na postrojenju za odsumporavanje dimnih gasova (FGD) u elektrani na lignit Ugljevik se odvija prema planu.
26
мар
Energetska rešenja

Napredak montažnih radova na postrojenju za odsumporavanje dimnih gasova (FGD) u elektrani na lignit Ugljevik se odvija prema planu.

Projekat odsumporavanja dimnih gasova (FGD) u termoelektrani Ugljevik u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini, čija je montaža počela u proleće prošle godine, je uveliko u toku. Projekat odsumporavanja dimnih gasova će biti prvi retrofit (nadogradnja) jedne termoelektrane na području Zapadnog Balkana radi smanjivanja količine sumpor-dioksida i čestica u vazduhu.

Trenutni napredak montažnih radova:

Apsorber

Silos za krečnjak sa područjem za istovar krečnjaka

Kanal dimnih gasova (pogled od buster ventilatora
prema apsorberu)

Buster ventilator