Početak rada jedinice za desulfurizaciju na termoelektrani Ugljevik
6
јан
Energetska rešenja Projektni menadžment

Početak rada jedinice za desulfurizaciju na termoelektrani Ugljevik

13. decembra 2019. započeo je tromesečni probni rad postrojenja za desufurizaciju dimnih gasova (FGD) na termoelektrani Ugljevik. Investicija od 80 miliona evra smanjiće emisiju sumpor dioksida (SO2) sa 16.000 miligrama po kubnom metru na 200 miligrama po kubnom metru. To znači da je emisija štetnih gasova smanjena 80 puta, što ispunjava stroge zahteve evropskog zakonodavstva u oblasti ekologije.

Time su uspešno završeni i radovi jednog od partnera u tom projektu, firme RUDIS. Zahvaljujemo firmi RUDIS na dobroj saradnji u tom projektu. Saznajte više o tome na: https://www.youtube.com/watch?v=FOzP1lLsz58

Mediji o probnom radu: https://www.youtube.com/watch?v=2ZQ-EbKD-D4