Impresum

Odgovorna osoba za sadržaj:
Sve fotografije, logotipi i tekstovi na ovim stranicama vlasništvo su tvrtke ACTIV Project Management GmbH i njegovih partnera. Umnožavanje i / ili raspačavanje sadržaja koji su ovdje navedeni u bilo kojem obliku zahtijeva pisano odobrenje.

Vlasnik medija, izdavač i vlasnik:
ACTIV Project Management GmbH
Liebenauer Hauptstr. 34 A-8041 Graz

Tel.: +43 316 475 315
Faks: +43 316 475 315 – 34
e-mail: office@activ.at
Internet: http://www.activ.at

Uprava društva:
KR Benjamin Wakounig, Generalni direktor (CEO)

POREZNI BROJ: ATU28785204
MBS: FN39304a
Registarski sud: Zemaljski sud za građanske stvari u Grazu
Banka: UniCredit Bank Austria AG
IBAN: AT59 1100 0088 2596 0100
BIC (SWIFT): BKAUATWW

Nadležno nadzorno tijelo:

Grad Graz

Nadležna komora:
Gospodarska komora Štajerske

Pravni propisi za slobodne djelatnosti:
Zakon o trgovini, zanatima i industriji: www.ris.bka.gv.at
Potrošači imaju mogućnost uputiti žalbu na online platformu za rješavanje sporova EU: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Također možete uputiti bilo kakvu žalbu na gore navedenu adresu e-pošte.

Informacije o tvrtki prema ECG-u

(umetnite još ovu vezu)

Koncept, dizajn i implementacija:
Wedesignstuff TM, www.wds.si

Foto credits:
Sami Rahim, www.samirahim.com

© Mitsubishi Power Europe GmbH (MPWE):
• Home/Izbor iz naših projekata: Slika pri elektrani TENT Obrenovac A u Srbiji: Modernizacija mlina i preinaka NOx.
• Rješenja u energetici: Baner i galerija slika na predstavljanju MPWE.
• Vijesti: Slika u poruci od 16.10.2017.: MPW Europe – Dan kupaca, potpuni uspjeh.

© Rosink-Werkstätten GmbH:
• Rješenja u energetici: Galerija slika na predstavljanju tvrtke Rosink-Werkstätten GmbH.

© Elektroprivreda Srbije, Ogranak TENT Beograd – Obrenovac:
• Home/ Izbor iz naših projekata: Slika pri elektrani TENT Obrenovac u Srbiji: Odsumporavanje dimnih plinova (FGD)
• Reference/elektrane, Srbija: Slika pri elektrani „Nikola Tesla A“ Obrenovac.

© Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.:
• Reference/elektrane, Slovenija: Slika pri toplani Toplarna.

Tekstovi:
Agencija za tekstove, mag.(FH) Anita Hirschenberger, www.dietextagentur.at

Promocija:
Realizacija ove početne stranice financira se sredstvima WKO (Gospodarske komore) Štajerske.