📢Novosti sa projekta FGD postrojenja u TE Nikola Tesla B u Obrenovcu, Srbija🚧
20
сеп
Energetska rešenja Projektni menadžment

📢Novosti sa projekta FGD postrojenja u TE Nikola Tesla B u Obrenovcu, Srbija🚧

Evo kratkog prikaza našeg napretka projekta OGD B postrojenja:

🔷Apsorber B2: Peskarenje unutrašnjih površina je uveliko u toku, pokrivajući približno 2800 kvadratnih metara! Ovo je završna faza pre gumiranja, gde predviđamo gumiranje oko 3800 kvadratnih metara.

🔷Drugi apsorber: Završavamo pripremu čeličnih površina, što podrazumeva još jednu značajnu prekretnicu!

🌍Uticaj na životnu sredinu: Naša posvećenost održivosti životne sredine je nepokolebljiva. Sa završetkom nove jedinice za odsumporavanje:

  • Smanjićemo emisiju SO2 sa 80.000 tona godišnje, na neverovatnih 4.500 tona — to je smanjenje od 20 puta!📉
  • Usklađujemo se sa Direktivom o industrijskim emisijama Evropske unije (IED) i novim referentnim dokumentima o najboljim dostupnim tehnikama BREF-a, sa ciljem smanjenja emisije sumpor-dioksida iz fabrike za 96%.🌳

➕Ostanite uz nas za još novosti o našem putu ka održivoj i ekološki odgovornoj budućnosti.🌱

🤝Udruženi možemo napraviti razliku!