🏭 Vesti sa projekta, faza 2 ODG postrojenja na TE “Nikola Tesla A” u Obrenovcu, Srbiji
30
авг
Energetska rešenja Projektni menadžment

🏭 Vesti sa projekta, faza 2 ODG postrojenja na TE “Nikola Tesla A” u Obrenovcu, Srbiji

👉Krečnjačka suspenzija napravljena u fazi 1 se putem cevovoda dovodi do faze 2. Faza 2 se sastoji od dva apsorbera sa mokrim dimnjacima, koji prečišćavaju dimne gasove. Nusprodukt ovog procesa prečišćavanja je suspenzija gipsa, koja zatim kreće na kružno putovanje nazad ka fazi 1.

📸 Pogledajte napredak na fotografijama koje slede. Na njima možete videte kako ovi impresivni apsorber rade.

🌉 Još jedna ključna stavka je cevni most koji nosi cevovode za transport suspenzije krečnjaka do apsorbera i povratak suspenzije gipsa do faze 1.

🔧 Važna prekretnica: kanali apsorbera dimnog gasa su u završnoj fazi. Pošto su sve komponente stručno podignute i zavarene, fokus je sada na izolaciji i ugradnji panela – prikaz precizne izrade.

✅ Zadovoljstvo nam je što možemo da podelimo sa vama da je faza 2 uveliko u toku i da se predviđa da će biti uspešno završena do kraja novembra.