Početak realizacije srpsko–japanskog ekološkog projekta u Srbiji
14
velj

Početak realizacije srpsko–japanskog ekološkog projekta u Srbiji

13. veljača 2019. zakopana je prva lopata za jedno od najvećih postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova (FGD) za termoelektranu Nikola Tesla A u Obrenovcu (TENT A). Zahvaljujući FGD sustavu japanskog koncerna, grupe MHPS, emisije sumpornog dioksida i čestica smanjit će se u budućnosti devet puta. Ova mjera predstavlja bitan doprinos ispunjavanju EU ekoloških standarda u Srbiji i služi kao potpora u budućim nastojanjima za pristupanje EU. Osim toga je 60 posto građevinskih radova grupe MHPS dodijeljeno domaćim poduzećima, čime se dalje jača gospodarska suradnja između Srbije i Japana.

Ugovorom predviđena ukupna investicija iznosi oko 167 milijuna eura i obuhvaća izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova za četiri TENT A bloka – A3, A4, A5 i A6 – ukupne snage od 350 megavata. Zahvaljujući FGD sustavu rad termoelektrane produžit će se najmanje za idućih 20 godina. Izgradnja postrojenja trajat će 42 mjeseca.

Počasni gosti na svečanoj ceremoniji bili su ministar za rudarstvo i energetiku Aleksandar Antić, japanski veleposlanik u Srbiji Junichi Maruyama, zamjenik direktora srpskog poduzeća za opskrbu energijom, Elektroprivrede Srbije (EPS), Milorad Grčić, generalni direktor za Bliski Istok i Europu japanske Agencije za međunarodnu suradnju (JICA) Takema Sakamoto te potpredsjednik tvrtke Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) Takanori Nakamoto.

Za upravljanje projektom nadležna je tvrtka ACTIV Project Management GmbH u suradnji s kooperacijskim partnerima, tvrtkom Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd (MHPS) i njenom tvrtkom kćeri iz Duisburga, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPSE).

Saznajte više pod: https://www.emea.mhps.com/en/press-releases/d/uid-cbdbcc59-97f1-c70e-21ee-db3fd70e6cc6.html