Najnovije vijesti

Aktualni projekti iz jugoistočne
Europe i cijelog svijeta.

11
ruj
Energetska rješenja
Najveće svjetsko postrojenje za odsumporavanje u Srbiji

Tvrtka Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd (MHPS) i srbijanska distribucijska tvrtka Elektroprivreda Srbije (EPS) potpisali su 8. rujna 2017. u Srbiji ugovor o izgradnji jednog od najvećih svjetskih postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova (FGD) za Termoelektranu Nikola Tesla A Obrenovac. Na taj se način emisije smanjuju s oko 74.000 tona na 7.800 tona godišnje. To odgovara svim obvezama i direktivama koje je Srbija usvojila. Narudžba za 1300 megavata Nikole Tesle uključuje dva MHPS FGD sustava. Uspješno puštanje u rad planira se za prvu polovicu 2021. godine.

Tvrtka ACTIV Project Management GmbH odgovorna je za projektni menadžment, u suradnji sa svojim kooperacijskim partnerima Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd i njegovim društvom-kćeri iz Duisburga, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPSE).

Saznajte više na http://eu.mhps.com/pressrelease.html


Radujemo se da ćemo čuti za vaš projekt.